top of page

Retourneren en garantie

Retourneren en garantie

Voor producten die in onze webshop zijn gekocht, geldt een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen. Dit houdt in dat producten binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden geretourneerd. Indien de producten reeds gebruikt zijn, zullen we hierop waardevermindering in rekening brengen. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in het volgende blokje.

Om u en onze klanten een goede service te kunnen bieden, is het belangrijk om de wens tot herroeping schriftelijk (bijvoorbeeld per post, fax of email) aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor gebruikmaken van een modelformulier voor herroeping of dit in uw eigen bewoordingen schriftelijk aan ons mededelen. 

Om het retourneren van producten zo soepel als mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u onderstaande aandachtspunten door te lezen en de instructies op te volgen.

Retourvoorwaarden

U mag binnen het zichttermijn van 14 kalenderdagen de aankoop herroepen. Wij vragen u het product terug te sturen in een onbeschadigde en - indien redelijkerwijs mogelijk - originele verpakking. Bij gebruikssporen behouden wij ons het recht voor de waardevermindering die hierdoor is ontstaan aan u door te berekenen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. U mag het product vanzelfsprekend voorzichtig uit de verpakking halen en bekijken. Indien wij sterke vermoedens of concrete aanwijzingen hebben dat een product op dusdanige wijze gebruikt is dat wij het product niet meer als nieuw kunnen verkopen, behouden wij ons het recht voor om de waardevermindering te verrekenen met het terug te storten aankoopbedrag.

Garantie

Als u bij Alka® een aankoop doet is de wettelijke garantie van toepassing (volgens artikel 12 van de Algemene Voorwaarden). De wettelijke garantie houdt in, dat een product moet voldoen aan wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.

Retour sturen

Indien u (een gedeelte van) uw bestelling wenst te retourneren, dan willen we u vriendelijk verzoeken contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt binnen de 14-dagen bedenktermijn contact met ons opnemen om de retour aan te melden.


U kunt ook zonder contact op te nemen de producten aan ons retourneren. Vul hiervoor het Europese modelformulier voor herroeping in -of stel uw eigen verklaring op waarin u zich beroept op herroepping- en stuur dit formulier of uw schrijven samen met de producten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten aan ons op. Het aankoopbedrag zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan u terug worden overgemaakt. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de producten retour hebben ontvangen of tot het moment u heeft aangetoond de producten te hebben opgestuurd, dit is afhankelijk van welk moment eerder valt.

 

Voor een snelle afhandeling van uw retourzending adviseren we u:

  • (Een kopie van) de originele factuur aan de retourzending toe te voegen.

  • De reden van retour aan te geven. U bent overigens hiertoe niet verplicht.

 

U wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk). De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U dient de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retouradres

AlkaVitae International B.V.
Esp 246
5633 AC Eindhoven
Nederland

bottom of page